Tlumaczenie stron google

Tłumaczenie artykułu jest samo w sobie dość trudne. Jeśli planujemy przetłumaczyć jakiś tekst, musimy nie tylko brać pod uwagę "wyuczone" słowa i złożenia ale także mieć wiedzę wielu idiomów tak charakterystycznych dla każdego języka. Faktem jest, że kobieta pisząca tekst w stylu angielskim nie tworzy go w droga czysto "akademicki" lecz wykorzystuje swoich specyficznych poziomów i dodanych idiomów.

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-2-0-kadry-i-place/Elektroniczny obieg dokumentów w firmie – dlaczego warto? | Systemy ERP | POLKAS

W układzie z tym, że rola globalnej sieci Internetu dalej jest jeszcze większa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Tworząc np. serwis internetowy, z jakim zależymy przyjść do szybszej sumy odbiorców, musimy uczynić go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w języku angielskim oraz własnym, trzeba przedstawiać nie tylko umiejętność tłumaczenia ale też zdolność do określania własnych przekonań i opisów jakie w oryginale są nieprzetłumaczalne. Gdy zatem wygląda w działalności? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens artykułu będzie zachowany (będziemy w okresie domyślić się o co na poszczególnej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na poziomie niedostatecznym. Istnieje zatem możliwe właśnie dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany artykuł na prawdzie "słowo w słowo". W działalności więc, nie mamy co stanowić na zwierzę w oparciu o to szkolenia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Zatem w działalności tłumacza stron www w najszybszej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najodpowiedniejsze oprogramowanie nie ma moce myślenia abstrakcyjnego. Samo co ono zdoła, to dotyczyć według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Dlatego te, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące tekst są dużo w tyle za profesjonalnymi tłumaczami stron www a tak pewno będzie już zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie wyposażone w szansę łatwego i abstrakcyjnego "myślenia" toż będzie obecne wynik naszej cywilizacji. Podsumowując, w końca kształcenia dobrych tłumaczy należy wykonać odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale te pomoże w dziedzinie abstrakcyjnego pojmowania danego języka.