Tlumaczenia konferencji

zsi systemCo to jest system informatyczny zarządzania (SIZ)? | Systemy ERP | POLKAS

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest samotnym z rodzajów tłumaczenia ustnego i pracuje się po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz uważa się tuż przy mówcy, uważnie słucha jego kwestie i po jego rozwiązaniu daje ją w sumie w tamtym języku. Często sięga z uprzednio sporządzonych notatek w trakcie przemówienia. Na tę chwilę tłumaczenie konsekutywne dużym stopniu zamienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego odnosi się do selekcji ale najaktualniejszych porad i dania komunikatu. (angielskie „interpreter” wywodzi się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne wykorzystuje się gównie przy niewielkiej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane jeszcze w sukcesie gdy autor nie jest szans zapewnienia dobrego sprzętu niezbędnego do tłumaczenia symultanicznego. Zdarza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi czy nawet zdanie po zdaniu tak aby jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Stanowi toż teraz jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne dzieli się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej szerszych spotkaniach wykonywa się tłumaczenia liasion, bowiem są one nieco kłopotliwe dla użytkownikowi, jaki jest zmuszony czekać kilka sekund na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest dużą pracą wymagająca od tłumacza dobrego przygotowania i doskonałej nauk języka. Znacznie odpowiednio zbudowany i przygotowany szkól jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Wpływaj nie jest okresu na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do lektury tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące tematu i nauki tłumaczenia. Mogą wówczas być teksty wystąpień czy prezentacje.