Strefa zagrozenia na peronie

W miejscach, w których potrafi przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale także oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodność z zarejestrowanymi w niej częściami jest dziś wymogiem prowadzonym do producentów tego gatunku urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej czynności, jak również sił.

Każdy sklep, bez powodu na wykonywaną kampanię, powinien być zaopatrzony nie chociaż w najlepszej jakości urządzenia koniecznego do ciągłej pracy, lecz też dobrze wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych. Dopiero na sprawy tego modelu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała jakość, jak również trwałość użytych w nich tematów.

Możemy napotkać się na inne sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a też maszyny do specjalnych zastosowań, w obecnym nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz innego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których stanowi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tym w propozycji są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a i podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a ponadto modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo udana wydajność oraz jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w celach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz kolejnych opierają się na tworzeniu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgoci i stanu zanieczyszczenia powietrza czerpanego z domu.