Srodki gasnicze piasek

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma mały ciężar praktyczny zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Podaje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną podaje się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy że stanowić dostosowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie zachodzą w reakcję z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie obowiązkowe jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końca związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej wydajne i pewne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna jedynie w ostatnich pomieszczeniach, co do jakich uważa się pewność, że nie spędzają w nich mieszkańcy. Z opinie na wysokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być przykra dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.