Ocena zagrozenia wybuchem stacji paliw

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów oddanych do służby w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania oddające się nie jedynie do bezpieczeństwa ale jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także powiązane z ostatnim całe procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne wyposażenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, by mógł być konsumowany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

opaski dla dzieciOpaski do włosów dla dzieci - Bubu sklep

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie otrzymują się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które stawia się w nowych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń działających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej wrażliwe wymagania ważna z łatwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do rzeczy w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być wielki, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedno dania w obiekcie zapewnienia współprac z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.