Kolposkopia wyniki

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na uwadze powierzchni szyjki macicy, dolnej stronie jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, więcej w ubiegłym wieku kolposkopia była przeważnie niedoceniania i traktowana jak badanie delikatne i trudne, a i nieobiektywne. Współcześnie jednak można zobaczyć diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których znaczenie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie właściwych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w ostatnim stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Kiedy już zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop zapewnia nie tylko bierną obserwację, ale również diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy jesteśmy do czynienia ze koleją faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wykonać również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowa technologia brana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w ostatnich narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy idące na prostych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu prostymi i szybkimi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów może zostać dodatkowo zaopatrzona w celi cyfrowe pozwalające na urozmaicenie przebiegu pytania bądź stworzenia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.